Angielski slownictwo for Android

angielski slownictwoangielski slownictwoangielski slownictwoangielski slownictwo
Angielski slownictwo app for android description: Aplikacja do efektywnej nauki s ownictwa i wyra e z j zyka angielskiego oparta na algorytmie z serwisu slownictwo.
Pl uznawanego za jeden z najbardziej skutecznych system przyswajania j zyka angielskiego w polsce.
Przy pomocy 5 prostych technik w przyjemny spos b opanujesz nawet najtrudniejsze angielskie s wka i wyra enia.
Ten spos b dzia a nawet na osoby najbardziej odporne na angielski )lekcje mo esz wykonywa w nast puj cych trybach nauki: pisanie z klawiatury tryb odpowiedziwiem nie wiem test wyboru (kojarzenie s wek) kojarzenie ze s uchu dyktando (pisanie ze s uchu)t umaczenie w obu kierunkach: z polskiego na angielski z angielskiego na polskipo aktywacji pe nej wersji pro otrzymujesz szeroki wyb r lekcji do nauki: 214 lekcji z kursu podstawowego (13 poziom w nauki) 40 lekcji z pakietu english top 1000 zawieraj cychtysi c najcz ciej u ywanych s w z j zyka angielskiego czasowniki nieregularne (irregular verbs 7 lekcji) czasownik w frazowe (phrasal verbs 11 lekcji) idiomy angielskie (idioms 24 lekcje) popularne przys owia angielskie (proverbs 24 lekcje) popularne cytaty po angielsku (citations 10 lekcji) lekcje tematyczne z r nych kategorii w asne zestawy utworzone w serwisie s ownictwo.
Pl ponad 40 tys.
Zestaw w innych u ytkownik w kt re odnajdziesz dzi ki wbudowanej wyszukiwarce tematycznej nowo!
!
1272 ud wi kowione lekcje z rozm wek tematycznychaplikacja czasem jest bezlitosna w ocenianiu ale dzi ki temu do perfekcji opanujesz angielsk pisowni oraz znacznie poprawisz skuteczno rozumienia angielskiego przekazu.
Dzi ki wbudowanej funkcji listen repeat (s uchaj i powtarzaj) mo esz s ucha non stop nagra mp3 lektora (np.
W samochodzie w drodze do pracy) i szlifowa swoj wymow akcent stopniowo wy czaj c opanowane do perfekcji s wka i wyra enia.
T funkcj mo esz dowolnie skonfigurowa wed ug w asnych potrzeb zmie
Download Free Android 2.1+ Angielski slownictwo.apk / 2MB

Related Apps to Angielski slownictwo

Ifiszki+ angielski
Ifiszki+ angielski
Ucz si j zyka angielskiego szybciej i skuteczniej dzi ki aplikacji fiszki angielski! Poznawaj nowe s wka wicz ich prawid ow wymow i sprawdzaj post py. Wypr..
Fiszki angielski idiomy
Fiszki angielski idiomy
Skorzystaj z 11 letniego do wiadczenia i do cz do miliona zadowolonych klient w. Poznaj fiszki profesjonaln aplikacj wydawnictwa cztery g owy! Fiszki i nie..
Angielski-ucz się i rozmawiaj
Angielski-ucz się i rozmawiaj
Program do skutecznego porozumiewania si w j zyku angielskim. Przeznaczony jest zar wno dla os b pocz tkuj cych jak i tych kt rzy pragn wzbogaci zas b s ow..
Geometria
Geometria
Geometry quick reference application. Supportted languages: english bulgarian russian (partially)
Wilma
Wilma
Visma s wilma is now available as a handy wilma app providing the necessary tools for teachers students and guardians alike. The official wilma app gives y..
Ebsi+
Ebsi+
ebsi 1) 2) ebsi q a (mp4) mp3 ( )( ebs ) q a 3) q a q a q a 4) ( ) 5) ebs ebs mp3 (mp3 ebs ) : ebs 1588 1580 : helpdesk ebs. Co. Kr : 1588 1580 helpdesk e..
Alghezzi
Alghezzi
. Alshaikh alghezzi is an application which offers videos audios and books of alshaikh alghezzi (may god protect him). It also enables you to view the liv..
Converter
Converter
Converter of physical quantities. There are many different systems of measures. Allows you to convert values: distance mass volume area temperature data ti..
Edu-manager
Edu-manager
Play all of the e learning video from one player! You can enjoy all of the e learning videos including megastudy s contents with edu manager can t only sup..
Kidsstorybooksong
Kidsstorybooksong
introduction popular south korea storybook kids song notes free wifi environment and join other 3g lte mode will result in a plan according to data from t..
Hipercent
Hipercent
Hi percent app for kyowon
Synonym
Synonym
Synonym is not just a thesaurus we have expanded so it can be a dictionary where you can look up synonyms antonyms and definitions in different languages (..
Apk4free.Mobi - Free download of the best games and high quality applications for your Android mobile phone. Apk4free the best android market to find thousands of useful applications and latest top games for Android Samsung, LG, Motorola, Asus phone, Huawei Android or tablet devices. All apk4free Apk class from the most popular categories like design, photos, dating, social, fitness, food application and action, fighting, puzzle, multiplayer, online, arcade, racing, shooter games. Apktidy apps download on apktidy apk store network. Get apps in .apk file format now. Apk4Free.Mobi Apk application store simple, fast and secure
Apk4Free Home   Apk Games   Apk Apps   Categories   TOS / DMCA   Contact us   DMCA.com Protection Status
Copyright © Apk4Free.Mobi 2017 All Rights ReservedPage top