Isport.cz for Android

Apk4free / Android Apps / Other Apps
isport.czisport.czisport.czisport.cz
Isport.cz app for android description: P stup k l nk m je st le pro v echny na rok zdarma.
Isport.
Cz pro android p in nejnov j sportovn l nky v p ehledn m a atraktivn m prost ed.
Na tituln stran snadno z sk te p ehled o nejd le it j ch ud lostech v sledc ch a d n na tuzemsk i zahrani n sportovn sc n.
Pokud v s u nebav st prohl dn te si fullscreenov fotogalerie a videa.
Ka d l nek i fotogalerii lze ulo it pro pozd j ten a aplikace tak nab z unik tn offline re im umo uj c sta en v ech l nk (mimo galerie a videa) nap klad pro ten v metru nebo v oblastech se slab m sign lem.
Pokud nechcete aplikaci st le spou t t um st te si na plochu sv ho telefonu widget ve kter m uvid te titulky nejaktu ln j zpr v.
Aplikace nav c nab z tak pohodln p stup k textov m on line p enos m z kl ov ch utk n a sama v s upozorn nejen na za tek z pasu ale tak na kl ov momenty jako jsou g ly nebo erven karty.
Upozor ov n na on line p enosy si m ete kdykoliv zapnout a vypnout v sekci p enosy.
Speci ln st aplikace pojmenovan m j isport obsahuje u ivatelsky p v tiv p stup ke h e isport expert a postupn v n bude p ib vat dal obsah ur en v hradn pro mobiln aplikace.
Pokud jste sv dky neopakovateln ho sportovn ho momentu o kter se chcete pod lit s ostatn mi nen nic jednodu ho ne klepnout na tla tko poslat tip a odeslat do redakce text fotku nebo video.
P stup k l nk m je prvn ch 30 dn zdarma.
Po vypr en t to doby lze dal p stup k obsahu z skat zaplacen m p edplatn ho p mo v aplikaci na 3 m s ce (39 k ) 6 m s c (59 k ) nebo 12 m s c (99 k ).
Platba za p edplatn se strhne z va eho play store tu.
Chcete li vyu vat zakoupen p edplatn na sv ch dal ch za zen ch zaregistrujte se a p ihlast
Download Android 2.3+ Isport.cz.apk from Google play

Related Apps to Isport.cz

Isport activity monitor
Isport activity monitor
The app allow you connect bluetooth - 0 pedometer which product by isport. It offer: track steps track calories track distance track today and other days 3..
Seznam.cz
Seznam.cz
Svi n a bezpe n prohl e od seznamu. Snadno se ovl d a upozorn v s na nov e maily. Pejsek krasty d v d t kdykoliv najde n co u ite n ho k tomu co si zrovna ..
Czc.cz
Czc.cz
Aplikace czc. Cz v m p in jedine nou mo nost pohodln ho n kupu po ta a spot ebn elektroniky p mo z mobiln ho telefonu nebo tabletu. S aplikac rychle a jedn..
Čsfd.cz
Čsfd.cz
Aplikace esko slovensk filmov datab ze nab z vyhled v n a n sledn prohl en profil tv rc a film v etn hodnot c ch koment u ivatel vide galeri fotek filmogra..
Mapy.cz
Mapy.cz
No matter where in europe you are heading for your trip you should bring your mapy. Cz tourist app with you. This will enable you to plan your route whethe..
Strava.cz
Strava.cz
This app serves to order meals using the web portal strava. Cz from your android device. Meal ordering using over the internet is part of food services sup..
Epojisteni.cz liga
Epojisteni.cz liga
Tuto aplikaci p in ligov fotbalov asociace ve spolupr ci s agenturami 2score a esports. Cz. Aplikaceepojisteni. Cz ligy je jedinou ofici ln aplikac nejvy e..
Slideit czech qwertz pack
Slideit czech qwertz pack
esk kl vesniceczech qwertz language pack plugin for the slideit keyboard v- 0 and up. After installing go to slideit settings and set it as one of your sl..
Nexto reader (czytnik książek)
Nexto reader (czytnik książek)
Uwaga podczas instalacji lub uruchomienia aplikacji mo e by wy wietlane ostrze enie o dost pie do sms w i mo liwo ci ich wys ania. Informacja ta dotyczy ty..
Czech-german offline dict.
Czech-german offline dict.
Dic o czech german and german czech off line dictionary (88000 translations).
Czech point system
Czech point system
The application provides information about the point system which applies to drivers in the czech republic. Thanks to your own violation management you wil..
Map of czech republic
Map of czech republic
This is an application that turns your android device into a gps navigator with offline maps. You can search easily locations in czech republic and you can..
Apk4free.Mobi - Free download of the best games and high quality applications for your Android mobile phone. Apk4free the best android market to find thousands of useful applications and latest top games for Android Samsung, LG, Motorola, Asus phone, Huawei Android or tablet devices. All apk4free Apk class from the most popular categories like design, photos, dating, social, fitness, food application and action, fighting, puzzle, multiplayer, online, arcade, racing, shooter games. Apktidy apps download on apktidy apk store network. Get apps in .apk file format now. Apk4Free.Mobi Apk application store simple, fast and secure
Apk4Free Home   Apk Games   Apk Apps   Categories   TOS / DMCA   Contact us   DMCA.com Protection Status
Copyright © Apk4Free.Mobi 2017 All Rights ReservedPage top