Wielojęzyczny słownik polski for Android

wielojęzyczny słownik polskiwielojęzyczny słownik polskiwielojęzyczny słownik polskiwielojęzyczny słownik polski
Wielojęzyczny słownik polski app for android description: Zawiera t umaczenia polskich s w na kilkadziesi t innych j zyk w i na odwr t.
Dzia a w trybie offline idealny do podr y nie korzysta z internetu.
Umo liwia odtworzenie wymowy s owa w wybranych j zykach (domy lnie: angielski niemiecki francuski hiszpa ski w oski) po tapni ciu has a.
Wyszukiwanie bez polskich znak w.
Mo liwo zainstalowania na karcie sd opcja przenie na kart w zarz dzaniu aplikacjami lub z poziomu ustawie aplikacji.
Bez reklam.
Nie wymaga adnych praw.
Je li nie dzia a synteza mowy uka e si komunikat j zyk nie obs ugiwany.
W celu w czenia domy lnego syntezatora nale y w ustawieniach androida wybra ustawienia g osowe ustawienia przetwarzania tekstu na mow.
Quot mechanizm domy lny to pico tts wybierz zainstaluj dane g osowe.
Je li interesuje ci wymowa innych j zyk w musisz zainstalowa odpowiedni syntezator.
Darmowy cho s abej jako ci jest espeak tts.
Po instalacji nale y go wybra jako mechanizm domy lny.
Je li znalaz e b d w t umaczeniu to napisz lub popraw w wikis owniku.
S owniki mog zawiera le przetworzone has a.
Na pro b mog doda nowy j zyk.
Dost pne s owniki z t umaczeniem z i na j zyk polski: alba skiangielskiarabskibia oruskibia oruski (taraszkiewica)bo niackibu garskichi skichorwackiczeskidu skiesperantoesto skifi skifrancuskigreckigruzi skihiszpa skiholenderskiinterlinguairlandzkiislandzkijapo skijidyszkaszubskikatalo skikazachskikorea skilitewski aci ski otewskiniemieckinorweskiormia skiportugalskirosyjskirumu skiserbsko chorwackiserbskis owackisuahiliszwedzkitureckiukrai skiwalijskiw gierskiw oski
Download Free Android 1.6+ Wielojęzyczny słownik polski.apk / 14MB

Related Apps to Wielojęzyczny słownik polski

Słownik niemiecko-polski
Słownik niemiecko-polski
S ownik niemiecko polski i polsko niemiecki offline zawiera ponad 54 000 hase z serwisu depl. Pl cz sta aktualizacja bazy hase w polu wyszukiwania polskie ..
Geometria
Geometria
Geometry quick reference application. Supportted languages: english bulgarian russian (partially)
Wilma
Wilma
Visma s wilma is now available as a handy wilma app providing the necessary tools for teachers students and guardians alike. The official wilma app gives y..
Ebsi+
Ebsi+
ebsi 1) 2) ebsi q a (mp4) mp3 ( )( ebs ) q a 3) q a q a q a 4) ( ) 5) ebs ebs mp3 (mp3 ebs ) : ebs 1588 1580 : helpdesk ebs. Co. Kr : 1588 1580 helpdesk e..
Alghezzi
Alghezzi
. Alshaikh alghezzi is an application which offers videos audios and books of alshaikh alghezzi (may god protect him). It also enables you to view the liv..
Converter
Converter
Converter of physical quantities. There are many different systems of measures. Allows you to convert values: distance mass volume area temperature data ti..
Edu-manager
Edu-manager
Play all of the e learning video from one player! You can enjoy all of the e learning videos including megastudy s contents with edu manager can t only sup..
Kidsstorybooksong
Kidsstorybooksong
introduction popular south korea storybook kids song notes free wifi environment and join other 3g lte mode will result in a plan according to data from t..
Hipercent
Hipercent
Hi percent app for kyowon
Synonym
Synonym
Synonym is not just a thesaurus we have expanded so it can be a dictionary where you can look up synonyms antonyms and definitions in different languages (..
After school
After school
L 39 application after school vous offre la possibilit de consulter toutes les infos utiles du prestataires de soutien scolaire (tarifs prestations avis ) ..
Icai
Icai
The institute of chartered accountants of india (icai) identified the need of mobile application for its stakeholders (members students others). The icai s..
Apk4free.Mobi - Free download of the best games and high quality applications for your Android mobile phone. Apk4free the best android market to find thousands of useful applications and latest top games for Android Samsung, LG, Motorola, Asus phone, Huawei Android or tablet devices. All apk4free Apk class from the most popular categories like design, photos, dating, social, fitness, food application and action, fighting, puzzle, multiplayer, online, arcade, racing, shooter games. Apktidy apps download on apktidy apk store network. Get apps in .apk file format now. Apk4Free.Mobi Apk application store simple, fast and secure
Apk4Free Home   Apk Games   Apk Apps   Categories   TOS / DMCA   Contact us   DMCA.com Protection Status
Copyright © Apk4Free.Mobi 2017 All Rights ReservedPage top